Оттяжки и петли

filepath) drupal_set_html_head(''); $obj2 = db_fetch_object($result2); if($obj2->filepath)drupal_set_html_head(''); } ?>